bebelno.cichecki.net
Szkoła - Dalsza rozbudowa - Bebelno i okolice
Kolejnym dyrektorem szko?y w Bebelnie by? Marian Bednarski. Urodzi? si? 6 XII 1907 roku w Nitulisku Du?ym. W 1925 roku rozpocz?? nauk? w Seminarium Nauczycielskim w Kielcach. Nauk? w seminarium uko?czy? w 1930 roku. W 1951 roku podj?? prac? w Szkole Podstawowej w Bebelnie. By? wielkim spo?ecznikiem. Pracowa? w Gromadzkim Kole ZSL oraz …