bebelno.cichecki.net
Oddział Zygmunta Chmieleńskiego » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
W okresie powstania styczniowego w okolicach Bebelna dochodzi?o do potyczek mi?dzy wojskami rosyjskimi, a operuj?cym na tym terenie oddzia?em Zygmunta Chmiele?skiego. W trzeciej dekadzie wrze?nia 1863 roku poprzez pobliski Ludwinów i Rogienice wymyka? si? tropi?cym go podjazdom kozackim, powsta?czy oddzia? dowodzony przez Zygmunta Chmiele?skiego. Przypuszczalnie oddzia? ten zosta? zauwa?ony przez …