bebelno.cichecki.net
Powrót katolicyzmu » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Osob? która „przywróci?a” w 1618 roku w Bebelnie katolicyzm, oddaj?c katolikom ko?ció? (czy te? mo?e kaplic?), by? by? mo?e Piotr Gos?awski – ówczesny dziedzic Bebelna. ?wiadczy? o tym mia? napis znajduj?cy si? na jego pomniku: na epitafium marmurowym na sklepieniu czyli na murowanym grobowcu domu Gos?awskich, który (który odnosi si? …