bebelno.cichecki.net
Parafia Bebelno - Podsumowanie - Bebelno i okolice
25 czerwca 1312 – (najprawdopodobniej fa?szywa) erekcja bebelskiego ko?cio?a lata 50./60. XV w. –przypuszczalna data erygowania parafii w Bebelnie (ko?ció? fundacji D?ugoszów) lata 70./80. XV w. – pierwsze potwierdzenie ?ród?owe ko?cio?a i parafii w Bebelnie w „Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis” Jana D?ugosza prze?. XV i XVI w. – po?ar drewnianego ko?cio?a, …