bebelno.cichecki.net
Szczodrów - Podsumowanie - Bebelno i okolice
1505 – pierwsza pisemna wzmianka o Szczodrowie, w?asno?? Miko?aja de Roginice 1508 – widnieje jako opustosza?a wioska, w?asno?? Zofii, wdowy po Piotrze Szafra?cu 1674 – wzmiankowany przy okazji sprzeda?y przez Stanis?awa Gos?awskiego dóbr bebelskich Janowi Stanis?awowi Bystrzanowskiemu