bebelno.cichecki.net
Skociszewy » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
W skrócie: Gmina: Radków Powierzchnia: ok. 318 ha (z Krasówkiem) Ludno??: ok. 80 osób Pierwsza wzmianka: 1830 r. Datowanie: lata 20./30. XIX w. Znane nazewnictwo: Skocinowy, Skociszów