bebelno.cichecki.net
Ludwinów - Podsumowanie - Bebelno i okolice
1845 – za?o?enie osady Ludwinów przez siostry Bystrzanowskie maj 1845 – pierwsi osadnicy (koloni?ci) 9 pa?dziernika 1856 – Ludwinów w drodze kupna przechodzi w r?ce Ludwika Krzyszkowskiego 1859 – w Ludwinowie odnotowano powstanie ochronki dla dzieci dwudziestolecie mi?dzywojenne – dzi?ki staraniom mieszka?ców Ludwinowa utworzono jednooddzia?ow? szko?? powszechn? po?owa lat 70. …