bebelno.cichecki.net
Krzepin - Podsumowanie - Bebelno i okolice
1398 – pierwsza pisemna wzmianka o miejscowo?ci, w?asno?? Boksy i Piotra plebana z ?apczycy która przechodzi w r?ce Wernera z Krasowa ok. po?owy XV w. – przynajmniej cz??? Krzepina jest w?asno?ci? D?ugoszy herbu Wieniawa 1508 – jako w?a?ciciel Krzepina wymieniony jest Krzysztof Gos?awski lata 70. XVI w. – Krzepin przechodzi …