bebelno.cichecki.net
Krasówek » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
W skrócie: Gmina: Radków Powierzchnia: uj?ta w powierzchni Skociszew Ludno??: ok. 40 osób Pierwsza wzmianka: II po?. XV w. Datowanie: I po?. XV w. Znane nazewnictwo: Kras(s)ów (Kraszów) Ma?y, Kras(s)ów (Kraszów) Mniejszy