bebelno.cichecki.net
Podsumowanie » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
XIII/XIV – pierwsze potwierdzone pocz?tki osadnictwa na terenie Bebelna, rzeczywisty pocz?tek osadnictwa mo?na datowa? na pewno du?o wcze?niej pocz. XIV w. – Wac?aw Rokosz – pierwszy hipotetyczny w?a?ciciel Bebelna 1398 – pierwsza wzmianka w dokumentach ?ród?owych o Bebelnie koniec XIV w. do ok. 1412 – Zawisza (Rokosz ?) – pierwszy …