bebelno.cichecki.net
Krzyszkowscy – ostatni właściciele » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Dobra Bebelno we władaniu Krzyszkowskich. Uwłaszczenie chłopów. Podział miejscowości na Bebelno Kolonię i Bebelno Wieś.