bebelno.cichecki.net
Konfiskata majątku Bystrzanowskich i dzierżawa Bebelna » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Konfiskata majątku Bystrzanowskich. Dzierżawa dóbr Bebelno. Struktura i grupy społeczne. Pańszczyzna. Folwark Bebelno.