bebelno.cichecki.net
„Ze wspomnień kombatanta” » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Ze wspomnie? kombatanta to wspomnienia Stanis?awa Bawo?a, mieszka?ca Bebelna, jednego z uczestników walk na frontach II wojny ?wiatowej. Stanis?aw Bawo? (ur. 1915 r.) zosta? powo?any do s?u?by wojskowej w 1937 roku, która mia?a trwa? do wrze?nia 1939. Niestety z wiadomych wzgl?dów by?o inaczej. Ze swojej tu?aczki powróci? dopiero w 1947 …