batdongsanjob.com
Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản - Công ty Cổ phần Bất động sản Tuấn123
Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản là bắt buộc với những người làm trong lĩnh vực Môi giới Bất động sản chuyên nghiệp. Khi vào Tuấn 123 ngoài việc cung cấp về kiến thức kỹ năng. Học viên còn được đào tạo để vượt qua kỳ thi cấp Chứng chỉ của Sở