batdongsanhiennay.com.vn
Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở - Kênh Mua Bán Bất Động Sản Hàng Đầu Việt Nam
Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, [...]