baobihuuco.com
Ống Hút Giấy màu đen kích thước 197x8mm - Bao Bì Hữu Cơ
Chuyên ống hút giấy Việt Nam. Hộp 100 ống hút giấy màu đen kích thước 197x8mm.