bangviet.com
Bút viết Bảng từ trắng - Bảng chuyên nghiệp - HPT nhà cung cấp chính thức
Bút viết Bảng trắng là bút chuyên dụng để viết lên Bảng từ trắng Đầu bút nhập ngoại, có thể viết tái sử dụng nhiều lần Mực nước dễ dàng xóa sạch Bầu mực chứa lượng mực lớn, độ dài hơn 600m Thân thiện môi trường, không độc hại. Đơn giá / chiếc.