bangviet.com
Bảng Flipchart CG6010 - Bảng chuyên nghiệp - HPT nhà cung cấp chính thức
Có 2 loại kích thước Kích thước mặt Bảng : 600 x 1000mm Bảng kẹp giấy A1 Kích thước mặt Bảng : 900 x 1200mm Bảng kẹp giấy A0 Chi tiết giá phía dưới