bancutram.com
Tìm hiểu về phên tre, cót tre – Những ứng dụng của chúng trong đời sống
Phên tre - cót tre là biểu tượng văn hóa của người Việt. Ngoài giá trị sử dụng, phên tre và cót tre còn mang lại những giá trị về văn hóa...