bancutram.com
Các loại quy cách cừ tràm, phân biệt cừ tràm loại 1, cừ nhất, cừ cột
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều quy cách cừ tràm khác nhau. Rất đa dạng về các quy cách như: cừ 6-8cm, cừ 8-10cm, cừ 9-11cm, cừ 10-12cm...