bancutram.com
Cừ Tràm đường kính gốc 7cm - 9cm, dài 4m - 4.3m
Cừ tràm có đường kính gốc từ 7cm - 9cm, đường kính ngọn từ 3,5cm - 4cm, dài 4m - 4,3m. Đảm bảo về chất lượng, đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn cừ tràm như...