bancutram.com
Cừ Tràm đường kính gốc 6cm, dài 3m - 3.7m
Cừ tràm có đường kính gốc từ 6m, đường kính ngọn từ >2.5cm, dài 3m - 3,7m. Đảm bảo về chất lượng, đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn cừ tràm ...