bancutram.com
Cây Tre - Nguồn nguyên liệu chủ đạo của tương lai
Do nguồn nguyên liệu từ Tre vẫn còn khá dồi dào. Cây Tre sẽ là một trong những vật liệu quan trọng trong các công trình kiến trúc trong tương lai.