balotuixach.vn
Hệ thống BaLoTuiXach - đối tác thiết kế & lên mẫu túi đeo chéo quảng cáo cho Movitel
Mẫu túi đo chéo quảng cáo cho Movitel được bộ phận thiết kế của BaloTuiXach lên mẫu và được phòng mẫu rập kết hợp với xưởng sản xuất, may túi đeo chéo hoàn thành.