balotuixach.vn
Founder hệ thống BaloTuiXach ủng hộ 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học ở Bình Phước
Founder hệ thống BaloTuiXach: Tặng xe đạp cho học sinh khó khăn dịp Tết Trung thu - chung may mang Trung Thu ý nghĩa đến cho học sinh nghèo hiếu học ở tỉnh Bình Phước.