balotuixach.vn
Founder Hệ thống BaloTuiXach đồng hành cùng Chương trình Khám răng - Khám mắt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi TPHCM tại Trường Tiểu học Ánh Sáng.