balotuixach.vn
Công ty may balo túi xách quận 11 cùng chương trình đào tạo nhân viên thực tập
Thời điểm đầu hè mỗi năm Công ty may Balo túi xách quận 11 - Hệ thống BaloTuiXach tiếp nhận các nhân viên thực tập tham gia vào hoạt động doanh nghiệp của mình.