balotuixach.vn
Chủ tịch HDQT BaloTuiXach.com nhận giải Doanh nhân vì Cộng đồng năm 2019
Cúp vàng Doanh nhân vi Cộng đồng năm 2019 như một sự ghi nhận các hoạt động xã hội tích cực trong suốt năm qua của Nữ doanh nhân Võ Thị Thu Sương cũng như Hệ thống BaloTuiXach.