balotuixach.vn
Cắt băng khánh thành Xưởng may mẫu cho Nhật - Long Khánh, Đồng Nai
Vào trung tuần tháng 2/2019, BaloTuiXach chính thức cắt băng khánh thành xưởng may mẫu cho Nhật tại Long Khánh, Đồng Nai.