bakingbabies.se
Tema: att vara vårdgivare och bloggare
Det här kommer bli en serie inlägg med tema: att vara vårdgivare och bloggare. När jag började var jag tämligen ensam om att både vara kliniskt aktiv vårdgivare och aktiv i sociala medier. Nu finns det betydligt fler! Under de åtta år som vi drivit Bakingbabies.se har jag hunnit reflekter