bakingbabies.se
Fem tips för att minska knäsmärta
Jag skulle säga att ungefär hälften av alla kvinnor jag träffar som patienter efter graviditet någon gång under rehabperiodens gång säger "ja, men det här knät brukar krångla, och nu är det extra dåligt". Jag brukar säga "knäbesvär behandlas med träning, så jag komm