bakingbabies.se
Tips på kvinnors hälsa och bäckenbotten-kurser
Om ni visste hur många gånger i månaden jag får frågor om tips på kvinnohälsa- och bäckenbotten-kurser? Det är många gånger. Kvinnohälsakurs för fysioterapeuter Under hösten 2017 gick jag kursen ”Kvinnors hälsa och fysioterapi med fördjupning inom gynekologi, obstetrik och urologi