bakingbabies.se
Överviktig och gravid
Tips och råd för dig som är överviktig och gravid. Min upplevelse är att många gravida som är överviktiga upplever det som jobbigt att det riktas ganska mycket fokus på just deras övervikt. Det verkar som att bemötandet och informationen om relationen mellan graviditetspåverkan och öve