bakingbabies.se
Patientberättelse om livet efter förlossningsskada
Bakingbabies intro Det här är något nytt på Bakingbabies - en patientberättelse, inte en läsarberättelse. En patientberättelse om livet efter förlossningsskada. Vi har länge varit tveksamma till att ha sådana. Att fråga en patient är inte helt lätt, och det är mycket som ska kännas