bakingbabies.se
Bör kvinnohälsa vara en del av primärvården?
Bör kvinnohälsa vara en del av primärvården? Det här är för mig en retorisk fråga, och svaret är ja. Under de senaste veckorna har jag gått och funderat en hel del kring detta. Det var en kollega som skrev en fråga i ett nätverk jag är med i. Frågeställaren är fysioterapeut i primä