bakingbabies.se
Att se förlossningskador som idrottsskador
Det här är ett inlägg med både tankar och kliniska resonemang - att se förlossningskador som idrottsskador. Om vi hade kunnat se det mera så, då tror jag att hela synen på kvinnor som drabbas hade varit annorlunda. Faktiskt. Förlossningsskador är ofta muskelskador Många förlossningsskad