bakingbabies.se
Anpassningar av livet pga framfall
Det trillade in en fråga om behovet av att göra anpassningar av livet pga framfall. Frågan är lite förkortad, men ungefär så här: ”Jag har blivit livrädd för väldigt mycket sedan jag fick cystocele och rectocele efter förlossning. Jag vet inte om jag behöver ändra karriär pga en de