bakingbabies.se
Nervskada efter förlossning
Orsaken till nervskada efter förlossning handlar oftast om att bebisen trycker på nerver under sin resa genom bäckenet. Om krystskedet blir väldigt långdraget kan det i sällsynta fall bli så mycket tryck på nerverna att en skada uppstår. När det gäller förlossningar är oftast (men fort