bakingbabies.se
Hälsa och feminism
Kan vi prata lite om hälsa, träning och feminism? I historien och även i vår nutid är träning starkt könad. Män tränar för att bli starka, kvinnor för att optimera sin femininitet och sexualitet. Kvinnokroppen är liksom bärare av kroppsideal, sexualitet och klass och kvinno