bakingbabies.se
Föräldraskap som fysisk och psykisk belastning
Föräldraskap är en fysisk belastning, det tror jag att de flesta kan skriva under på. Generellt när man pratar om typ arbetsbelastning så hamnar vi i ergonomiforskning, om arbetsställningar för att minska utvecklingen av belastningsrelaterad smärta på arbetsplatsen. Men även hemarbete oc