bakingbabies.se
Vikten av att planera in egentid
Det här inlägget är ett reflektions- och resonemangsinlägg utifrån en studie som jag hittat. Det är en mycket intressant studie som hade mätt nyblivna mödrars upplevda psykiska mående i relation till den egentid de hade möjlighet att ta. Den är inte ny och det har inte tillkommit en mass