bakingbabies.se
Efemia hjälper mot ansträngningsinkontinens
Efemia är ett stöd mot ansträngningsinkontinens Det har länge, länge funnits produkter som förs in i vagina och som syftar till att ge ett stöd mot urinröret genom vaginas framvägg. Ansträngningsläckage kan ju ske när trycket i buken (vid nysningar, hosta eller träning) blir högre än