bakingbabies.se
Att vara en vårdgivare på nätet?
När jag började blogga och vara en offentlig vårdgivare på nätet var det ganska unikt. Jag tror att det fortfarande är det, på sätt och vis. Alla vårdprofessioner är fostrade att vara personliga, men inte privata. Att en patient har kontakt med en vårdgivare utanför de vanliga vårdkont