bakingbabies.se
Tens och akupunktur vid IVF
IVF är den generellt mest framgångsrika behandlingen mot infertilitet, men även om det ofta är framgångsrikt så löser IVF:er inte allas önskemål om graviditet. Man har därför studerat om annan behandling än läkemedelsbehandling kan optimera utfallet av IVF. Jag tänkte idag beskriva tv