bakingbabies.se
Vad behöver forskas på?
Förra året i juni skrev jag om detta första gången. Om SBU:s rapport om prioriterade forskningsområden. Nu kommer årets rapport, där man gått ännu djuare i dessa frågor. HÄR kan du läsa rapporten. Varför? "Vilka forskningsfrågor prioriterar kvinnor som drabbats av förlossningssk