bakingbabies.se
Hållning, andning och en överspänd bäckenbotten
Hållning, andning och en överspänd bäckenbotten Att vara svag i bäckenbotten är ett stort problem. Att vara överspänd i bäckenbotten kan vara minst lika besvärligt. Om du inte känner att du ens har koll på vad jag menar med "överspänd bäckenbotten" rekommenderar jag först l