bakingbabies.se
Avslut på bära-barn-temat
Avslut på bära-barn temat I ett gäng inlägg har ni nu kunnat läsa vad jag kommit fram till när jag letat forskning, läst och tänkt angående bärergonomi utifrån den vuxnes perspektiv. Mina slutsatser Slutsatserna är kortfattat att det kan finnas en gräns för hur tunga barn som är nytti