bakingbabies.se
6 månader sedan sfinkterrekonstruktionen
6 månader sedan sfinkterrekonstruktionen För nytillkomna läsare, här finns tidigare inlägg om min operation 9 veckor efter sfinkterrekonstruktionen Återhämtning efter sfinkerrekonstrunktion vecka 4 och 5 Dagbok efter sfinkterrekonstruktion dag 12-20 Dagbok efter sfinkterrekonstruktion dag 6-1