bakingbabies.se
Behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta
Vilka är de grundläggande rekommendationerna? Många kvinnors smärta under graviditeten kommer påverka alla områden i livet. Familjen, arbetet, fritiden - allt blir påverkad. Traditionellt har besöket hos fysioterapeut setts som ett informationsbesök. Kvinnan har fått information, ett blad