bakingbabies.se
Återgång till träning efter gynekologisk operation - teori
Återgång till träning efter gynekologisk operation Hur är det med återgång till träning efter gynekologisk operation? Jag träffar ofta patienter som står inför, eller har genomgått, en gynekologisk operation. Frågorna är ofta desamma: Hur får jag träna efteråt? Får jag träna